Wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens 

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6.1. a) en b) van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens 

Stellantis Financial Services Belux, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 20, Postbus 1 in 1130 Brussel (KBO 0417.159.386), is de verwerkingsverantwoordelijke, en verwerkt uw persoonsgegevens voor de verwerkingsdoeleinden die uitdrukkelijk vermeld worden in uw contract en - meer bepaald met betrekking tot uw online klantaccount - voor het opvolgen en beheren van cliënten. 

De verzamelde gegevens zijn : 

  • De gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het beheer van uw contracten en klantomgeving of Interparc 

De gegevens die worden gedeeld bij de ondertekening van het contract, zoals:  informatie over de identificatie van de contractant (naam, benaming, btw-nummer, nationaal nummer, wettelijk adres, maatschappelijke zetel, ...), e-mail, naam van de contractant en naam van de bestuurder, en indien verschillend, bankrekeningnummer. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw dossier analyseren en u vervolgens op de hoogte houden van de elementen die nodig zijn voor het goede verloop van uw contract.  We gebruiken deze gegevens ook om een klantomgeving of Interparc te creëren voor u die alleen voor u toegankelijk is. De toestemming voor het gebruik van deze gegevens werd verkregen bij de ondertekening van het contract. 

  • De gegevens tot wijziging van de contactgegevens opgenomen in het contract 

De andere verzamelde gegevens zijn alle andere gegevens die u handmatig invoert in de aanvraagformulieren in uw klantomgeving of via het versturen van e-mails naar onze afdelingen en diensten. De gegevens met betrekking tot een aanvraag tot adreswijziging, verlenging of beëindiging van uw contract, wijziging van contactpersoon of van de aan uw contract gekoppelde bankrekening, een aanvraag van documenten.. U stemt impliciet in met het gebruik van deze gegevens wanneer u deze gegevens via een formulier of per e-mail stuurt. 

  • De gebruiksgegevens van het platform 

Deze gegevens worden verzameld om analyses op te stellen over het gebruik van het platform en om het platform te optimaliseren. De informatie wordt verzameld door onze afdelingen en diensten en door Google Analytics. Het betreft gegevens zoals de tijd die op een pagina wordt doorgebracht, het gebruik van de chat of de formulieren, ... In dit geval worden de verzamelde gegevens niet gekoppeld aan uw persoon als zodanig, maar veeleer aan het profiel dat u vertegenwoordigt. Deze gegevesns zijn dus geanonimiseerd. Zo kunnen we onze dienstverlening optimaliseren voor het klantprofiel dat u vertegenwoordigt. U stemt in metde verwerking van deze gegevens wanneer u de cookies accepteert. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie.  

Wij attenderen u erop dat sommige van deze gegevens eveneens worden meegedeeld aan de dealer en aan het merk dat aan uw contract is gekoppeld om het goede verloop van uw contract te verzekeren.  

Onder voorbehoud van uw toestemming, in voorkomend geval, bij de ondertekening van uw contract, worden bepaalde gegevens eveneens gebruikt voor marketingdoeleinden, met name om u aanbiedingen te sturen die zijn afgestemd op uw profiel. 

Recht op inzage, rectificatie, vergetelheid en de portabiliteit van uw persoonsgegevens 

Op verzoek heeft u toegang tot uw persoonsgegevens en kunt u ze kosteloos laten corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ze ook laten verwijderen en de verwerking van uw gegevens beperken. Ook kunt u uw toestemming te allen tijden intrekken.  

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u : 

  • een schriftelijk verzoek richten aan Stellantis Financial Services Belux, door middel van een gedateerde en ondertekende brief, vergezeld van een recto-versokopie van uw identiteitskaart; 

  • De aanvraag indienen via uw klantomgeving op de Internetsite van Stellantis Financial Services Belux. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Stellantis Financial Services Belux bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, namelijk gedurende 10 jaar na de beëindiging van uw contract.   

Bezwaar 

U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).